Варна

София

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За какво и за кого се прилага настоящата политика за защита на личните данни?

„ЕКСПРЕС ИМОТИ РЕ ЕООД“, със седалище и регистриран адрес за кореспонденция в гр.Варна, бул."Цар Освободител“ №23б, ет. 1, офис 1, е администратор на предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с Вас и може да Ви идентифицира, и която ние събираме от и за Вас, посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството. Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

1. Кои данни са лични данни?

Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

2. Какви видове лични данни за вас събираме?

Дружеството събира:

 • А) Данни за контакт: информацията, която предоставяте, за да се регистрирате за услуга на Дружеството, да създадете свой профил, да се абонирате за бюлетин или да отправите запитване. Данните за контакт могат да включват – имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, държава;
 • Б) Информация, необходима при и по повод на сключване на договор с дружеството: Информация, необходима за сключване на договор, е тази, която се състои от идентификационните Ви данни и служи за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения, което може да включва три имена, граждански номер, детайли от документ за самоличност, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, както и определени категории специални данни като семеен статус;
 • В) Информация, която сте позволили на социалните медии да споделят с Дружеството: Ако осъществите достъп до услуга на Дружеството чрез услуга на социална медия или свържете услуга на Дружеството към услуга на социална медия, информацията, която Дружеството събира, може да включва също така потребителска идентификация или потребителско име, свързани с тази услуга на социална медия, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от услугата на социалната медия с нас, включително профилна снимка, адрес на електронна поща, както и всякакви други данни, които сте направили публично достъпни във връзка с тази услуга;
 • Г) Информация за дейността: когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услуга на Дружеството: Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услугите на Дружеството, ние можем да събираме информация относно тези посещения. „Бисквитки“ и други аналогични технологии също могат да бъдат ползвани за събиране и съхраняване на информация относно ползването на услугите на Дружеството от Ваша страна, например страниците, които сте посетили, съдържание, което сте разглеждали, заявки за търсене, които сте направили, и реклами, които сте видели, която информация може да включва – IP адрес; вид на браузъра, данни за устройството. За повече информация, моля запознайте се с нашата Политика за „Бисквитки“.

Бисквитки За да ви направим потребителското изживяване при посещение на нашия уебсайт по-добро и да стане възможно използването на определени функции, използваме така наречените "бисквитки" на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство. Някои от "бисквитките", които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра ви (така наречените "сесийни" бисквитки). Други "бисквитки" остават на вашия терминал и позволяват на expressimoti.bg или на нашите партньорски компании ("бисквитки" на трети страни) да разпознават вашия браузър при следващото Ви посещение (постоянни "бисквитки"). Ако са зададени "бисквитки", те събират и обработват специфична потребителска информация, като например данни за браузъра и местоположението, както и стойности на IP адреси според индивидуалните изисквания. Постоянните "бисквитки" автоматично се изтриват след определен период, който може да варира в зависимост от "бисквитката". В някои случаи "бисквитките" се използват за опростяване на процеса на поръчване, като се запазват настройките. Работим заедно с рекламни партньори, които ни помагат да направим нашия сайт по-интересен за вас. За тази цел бисквитките от партньорските компании също се съхраняват на твърдия ви диск, когато посещавате нашия уебсайт (бисквитки от трети страни). Ще бъдете информирани поотделно и отделно за използването на такива "бисквитки" и обхвата на събраната информация във всеки отделен случай в следващите раздели. Имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на "бисквитките" и да решите поотделно за тяхното приемане или да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на "бисквитките". Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на "бисквитките". По-подробна информация за това можете да намерите на следните връзки:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Моля, имайте предвид, че функционалността на нашия уеб сайт може да бъде лимитирана, ако определени бисквитки не бъдат приети.

Използване на социални мрежи

1. Facebook

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини ("плъгини") на социалната мрежа Facebook, управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ ("Facebook"). Приставките са обозначени с лого на Facebook или добавката "Social Plug-in за Facebook" или "Социална добавка за Facebook". Общ преглед на приставките на Facebook и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins


Ако не искате Facebook да свърже информацията, събрана чрез уебсайта ни директно с вашия Facebook профил, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също да предотвратите зареждането на плъгините във Facebook и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер "NoScript" (http://noscript.net/)


Facebook Inc., базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.


Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата лична информация, можете да намерите в информацията за защита на личните данни на Facebook на адрес: http://www.facebook.com/policy.php


2. Instagram

Нашият уеб сайт използва т.нар. плъгини ("plugins") на онлайн услугата Instagram, управлявана от Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, САЩ ("Instagram"). Плъгините са обозначени с лого на Instagram, например под формата на "камера Instagram". Общ преглед на приставките за Instagram и техния външен вид можете да намерите на: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges


Ако не искате Instagram да свърже информацията, събрана чрез нашия уебсайт директно с вашия Instagram акаунт, трябва да излезете от Instagram, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също така да предотвратите зареждането на приставките на Instagram и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер "NoScript" (http://noscript.net/)


Instagram LLC., Със седалище в Съединените щати, е сертифициран за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.


Моля, направете справка с декларацията за поверителност на Instagram за целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Instagram и вашите права и опции за настройка за защита на поверителността на адрес: https://help.instagram.com/155833707900388/

Онлайн маркетинг

Проследяване на реализациите в Google AdWords

Този уеб сайт използва онлайн рекламната програма "Google AdWords" и проследяването на реализациите в рамките на Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Използваме програмата на Google Adwords за привличане на вниманието към нашите атрактивни оферти с помощта на рекламни материали (т.нар. Google Adwords) на външни уеб сайтове. Можем да определим във връзка с данните за рекламните кампании колко успешни са индивидуалните рекламни мерки. Интересуваме се да ви показваме реклами, които представялват интерес за Вас. Искаме да направим нашия сайт по-интересен за вас и да постигнем справедливо изчисляване на рекламните разходи.


"Бисквитката" за проследяване на реализациите е зададена в браузъра на потребителя, ако кликне върху реклама от AdWords, доставена от Google. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват във вашата компютърна система. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако потребителят посети определена страница от този уебсайт и ако "бисквитката" все още не е изтекла, Google и ние ще можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху рекламата и е препратен на тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава различна "бисквитка". По този начин "бисквитките" не могат да бъдат проследени чрез уебсайта на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от "бисквитките", се използва за осигуряване на обобщена статистика за реализациите от AdWords, които са се включили за проследяване на реализациите. Получаваме информация за общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата и са препратени на страница с маркери за проследяване на реализациите. Не се получава информация, която да ни позволява да идентифицираме потребителите лично. Ако не искате да участвате в програмата за проследяване, можете да откажете използването на тази програма, като деактивирате "бисквитката" за проследяване на реализациите в Google чрез вашия интернет браузър чрез потребителските настройки. В този случай няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяването на реализациите. Използваме Google Adwords в съответствие с чл. 6, параграф 1 от GDPR.


Google LLC, базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.


За повече информация относно правилата за поверителност на Google, моля, посетете: https://privacy.google.com/intl/bg/take-control.html?categories_activeEl=sign-in


Можете да деактивирате за постоянно "бисквитките" за рекламните предпочитания, като ги блокирате чрез съответната настройка на софтуера на браузъра си или като изтеглите и инсталирате приставката за браузъра, която е достъпна под следната връзка: https://support.google.com/ads/answer/7395996


Моля, обърнете внимание, че определени функции на този уебсайт не могат да се използват или само в ограничена степен, ако сте деактивирали използването на "бисквитки".

Услуги за уеб анализ

Google (Universal) Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", които са текстови файлове, съхранени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от "бисквитките" за използването на този уеб сайт (включително съкратеният IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.


Този уебсайт използва Google Анализ с разширение "_anonymizeIp ()", което осигурява анонимност на IP адреса, като го съкращава и изключва пряка лична връзка. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. В тези изключителни случаи преработката се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка е GDPR на базата на нашия законно интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга.


От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адресът, предаван от вашия браузър в контекста на Google Анализ, не се обединява с други данни на Google.


Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си. Трябва обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете да откажете окончателно Google да събира данни, генерирани от "бисквитки", относно използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) и да ги обработва. Можете да изтеглите и инсталирате приставката на браузъра, която се намира на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg


За алтернативен начин на отказ, моля кликнете на следния адрес, за да изключите бисквитките, което ще деактивира възможността на Google Analytics да събира информация за този уеб сайт за в бъдеще.


Disable Google Analytics

За повече информация относно това как Google Analytics управлява потребителските данни, моля посетете следната страница: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Ретаргетинг и ремаркетинг

1. Facebook Custom Audience

Този сайт използва "Facebook Pixel" на Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ ("Facebook"). Ако потребителят е дал своето изрично съгласие, поведението му може да бъде проследено, след като е видял или кликнал върху реклама във Facebook. Този процес е предназначен да оцени въздействието на Facebook реклами и цели оптимизране на рекламните дейности


Събраните данни остават анонимни и не могат да се използват, за да се определи самоличността на потребителя. Тези данни обаче се съхраняват и обработват от Facebook, за да се даде възможност за връзка със съответния потребителски профил и да се позволи на Facebook да използва тези данни за рекламни цели в съответствие с Декларацията за поверителност на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).


Съгласието за използването на пиксела във Facebook може да се дава само от потребители, които са на възраст над 13 години. Ако сте по-млади, моля, поискайте разрешение от законния си настойник.


Ако искате да деактивирате използването на "бисквитки" в компютъра си, можете да настроите своя интернет браузър, така че бисквитките вече да не могат да се съхраняват на компютъра ви в бъдеще и / или "бисквитките", които вече са били съхранени, да бъдат изтрити. Въпреки това, когато изключите всички "бисквитки", някои функции на интернет страниците вече не могат да бъдат изпълнявани. Можете също да деактивирате използването на "бисквитки" от трети страни като Facebook на следния уебсайт на Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/


2. Google AdWords Remarketing

Нашият уеб сайт използва функциите на ремаркетинга в Google AdWords, които ни позволяват да рекламираме уебсайта си в резултатите от търсенето на Google, както и в уебсайтове на трети страни. Доставчикът е Google LLC, 1600 Амфитеатър Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). За тази цел Google поставя бисквитка в браузъра на вашето устройство, което автоматично използва псевдоним ID на бисквитка въз основа на посетените от вас страници, за да позволи рекламиране въз основа на интереси. Обработката се основава на законния ни интерес към оптимална маркетинг дейност на нашия уеб сайт в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка Ф от GDPR.


Можете да деактивирате за постоянно настройката на "бисквитките" за предпочитанията за рекламиране. Можете да изтеглите и инсталирате приставката за браузър на следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/


Друга възможност е да се свържете с Digital Advertising Alliance на www.aboutads.info, за да разберете как да зададете "бисквитките" и да направите съответните настройки. И накрая, можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на "бисквитките" и да решите поотделно дали да ги приемете или да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или като цяло. Ако не се приемат "бисквитки", функционалността на нашия уеб сайт може да е ограничена.


Допълнителна информация и правилата за защита на данните относно рекламата и Google могат да се видят на адрес: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Други инструменти

1. Google reCAPTCHA

На този уебсайт използваме и функцията reCAPTCHA на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Тази функция се използва основно за разграничаване на това дали даден запис е направен от физическо лице или за неправилно използвана автоматична и автоматизирана обработка. Услугата включва изпращането на IP адреса и евентуално други данни, изисквани от Google за услугата reCAPTCHA на Google, и се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR въз основа на нашия законно изразен интерес към избягване на злоупотреби и спам.


Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и декларацията за поверителност на Google можете да намерите на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB


2. Google карти

Нашият уеб сайт използва Google Maps (AP'I) на Google LLC., 1600 Амфитеатър Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Google Карти е уеб услуга за показване на интерактивни (национални) карти, за да се визуализира географска информация. Използването на тази услуга ще ви покаже нашето местоположение и ще ви улесни да ни намерите.


Ако не сте съгласни с бъдещото предаване на данните Ви до Google за използването на Google Карти, можете да деактивирате напълно уеб услугата Google Карти, като изключите приложението JavaScript в браузъра си. В този случай Google Карти, както и показването на картата на този уеб сайт, не могат да бъдат използвани.


Общите условия на Google могат да бъдат намерени на адрес: https://policies.google.com/terms?hl=bg


Допълнителните условия за ползване могат да бъдат намерени на: https://www.google.com/intl/bg-US/US/help/terms_maps.html


Можете да намерите подробна информация за защитата на данни във връзка с използването на Google Карти на уебсайта на Google ("Декларация за поверителност на Google") на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg


3. Google уеб шрифтове

Този сайт използва уеб шрифтове, предоставени от Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Когато извиквате страница, браузърът ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеш паметта на браузъра, за да показва правилно текстовете и шрифтовете.


За да направите това, браузърът, който използвате, трябва да има връзка със сървърите на Google. По този начин Google ще бъде информиран, че сайтът ни е бил достъпен чрез вашия IP адрес. Google Web Fonts се използват с цел еднакво и атрактивно представяне на нашите онлайн оферти и използването им е в законния ни интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква е от GDPR. Ако вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, вашият компютър използва шрифт по подразбиране.


Допълнителна информация за Google Web Fonts може да бъде намерена на адрес: https://developers.google.com/fonts/faq и в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Дружеството по какъвто и да е начин не съхранява: финансова информация; информация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации.


Свързани услуги: Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

3. Как използваме вашите лични данни?

Данните, които дружеството събира от и за Вас, се използват за:

 • 3.1. Предоставяне на услугите на дружеството;
 • 3.2. Оценяване, анализиране и подобряване на услугите на дружеството, съобразно Вашите очаквания и интереси;
 • 3.3. Повишаване нивото на Вашата удовлетвореност при използване на услугите на Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание;
 • 3.4. Предлагане качествено клиентско обслужване, да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитвания;
 • 3.5. Защитата и запазването на правата на Дружеството, като по-конкретно, може да има случаи, в които е възможно Дружеството да разкрие данните, ако разкриването е необходимо (i) за защитата, упражняването или запазването на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или собствеността на Дружеството, неговите служители, посредници и контрагенти, ii) за защитата на Дружеството срещу измама, или (iii) за целите на управлението на риска;
 • 3.6. Провеждане на преговори и за изпълнение на договорно правоотношение между Дружеството и Вас;
 • 3.7. Спазване закона или законовите процедури и/или в изпълнение на искания от обществени и държавни органи;
 • 3.8. Предоставяне функционалност за споделяне в социалните медии, ако се впишете (логнете се) с или свържете профил (акаунт) за услуга на социалните медии с услугите на Дружеството, можем да споделим Вашето потребителско име, снимка и харесвания, както и Вашата дейност и коментари, с други потребители на услугите на Дружеството и с Вашите приятели, свързани с услугата на социалните медии, която ползвате. Можем също така да споделим тези лични данни с доставчика на услугата на социалните медии;
 • 3.9. С Вашето предварително съгласие, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на бизнеса с недвижими имоти, включително дружества от групата на „ЕКСПРЕС ИМОТИ РЕ“ ЕООД и брандирани или кобрандирани услуги и функции, провеждани съвместно с партньорска организация или свързано лице;
 • 3.10. С Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и търсения, посредством електронни съобщения.

Дружеството може да използва анонимизирана информация или информация, която вече не позволява на Потребителите да бъдат идентифицирани пряко или непряко като конкретно физическо лице, за всякакви цели или за споделяне с трети лица.

4. На какво основание използваме вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни за целите на:

 • - Раздел 3: т.3.1. – т.3.5 от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание законен интерес на дружеството и е необходимо с оглед на предоставянето на поисканите услуги;
 • - Раздел 3: т.3.6. от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание законово задължение на дружеството и е необходимо за спазване на приложимото законодателство;
 • - Раздел 3: т.3.7. от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание сключване на договор с дружеството и е необоходимо за влизането в договорно правоотношение с дружеството или, ако същото вече е било сключено, за изпълнението му;
 • - Раздел 3: т.3.8. – т.3.10. от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание Вашето съгласие и имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие без последици;

5. Как обработваме вашите лични данни?

Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

6. Кой има достъп до вашите лични данни?

Дружеството може да споделя Вашите лични данни за целите на Раздел 3 със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз:

 • А) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
 • Б) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
 • В) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство.

7. Предават ли се вашите лични данни зад граница?

Вашите лични данни могат да бъдат предавани в държави, намиращи се в рамките на Европейското икономическо пространство. Ако дружеството осъществява такова предаване, Дружеството ще използва адекватни и подходящи мерки за защитата на Данните и за предаването на Данните, които са в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

8. Какви са вашите права по отношение на личните Ви данни?

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 имате право по всяко време да:

 • получите потвърждение дали вашите лични данни съществуват, да получите копие от тях и да бъде информирани както относно тяхното съдържание, така и относно техния източник, както и право да получите допълнителна информация, посочена в настоящата Политика за защита на личните данни, относно целите на обработването на вашите лични данни, категориите получатели, съществуването на каквото и да било автоматизирано вземане на решения (ако има такова), предвидения период, за който Дружеството ще ги съхранява (където е възможно).;
 • проверите точността на вашите лични данни и да поискате тяхното коригиране, актуализиране или изменение;
 • поискате изтриването или анонимизирането на вашите лични данни, в случаите в които:
  • Данните се обработват в нарушение на приложимото законодателство;
  • Дружеството вече не се нуждае от данните за целите, за които са събрани;
  • Дружеството има законово задължение да ги изтрие;
  • Възразили сте срещу обработването, основано на законен интерес, и не съществуват убедителни законови основания, които се ползват с предимство, да продължи такова обработване;
 • поискате от Дружеството да ограничи обработването на вашите лични данни, в случаите, в които:
  • оспорвате точността на данните, докато Дружеството не предприеме необходимите мерки за коригирането им или проверка на точността им;
  • обработването е незаконосъобразно, но не желаете Дружеството да изтрива Данните;
  • Дружеството вече не се нуждае от Вашите лични данни за целите на обработването, но Вие изисквате данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • сте възразили срещу обработването, основано на законен интерес, в очакване на проверка дали Дружеството има убедителни законови основания да продължи обработването.
 • възразите срещу обработването на Данните, когато то се основава на законен интерес, включително за маркетингови цели;
 • изискате изтриването на Данните без неоправдано забавяне;
 • получите електронно копие на Данните („преносимост на данните“), в случаите, в които Данните се обработват с автоматични средства и обработването е или (i) въз основа на вашето съгласие, или е (ii) необходимо за изпълнението на договор с дружеството; и
 • жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.

9. Периоди на съхранение на лични данни

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика зазащита на личните данни. следните периоди на запазване ще се прилагат при обработката на Вашите лични данни за посочените по-долу цели:

Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, т. 3.1. – 3.7 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето на предоставяне на услугите на Дружеството или изпълнение на договорното правоотношение с дружеството, като се добави и продължителността на давностния срок съгласно приложимото законодателство след прекратяването на услугите или изпълнението на договора с Дружеството;

Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, т.3.8 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за вписване в Услугата на Дружеството чрез социална мрежа;

Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, т.3.9. – т.3.10. от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за период от 24 месеца от събирането им;

В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

10. Актуализиране на настоящата политика за поверителност

Дружеството има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всякакви промени в тази Политика за защита на личните данни ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството.

11. Контакти

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния адрес на електронна поща: office@expressimoti.bg